लकडीका बोक्रा उप्काउँदै स्थानीय महिला

सन्तोष गुप्ता

म्याङलुङ नगरपालिकाको साँब्लामा लकडीका बोक्रा उप्काउँदै स्थानीय महिला । लकडीका बोक्रा खाना बनाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

ताजा अपडेट